Software PLM by Virtual Engineering

Den accelererande digitaliseringen innebär en explosionsartad tillväxt av mjukvara i framtidens produkter. För att säkerställa funktionalitet i varje produktindivid måste vi kunna koppla rätt mjukvara till rätt hårdvara.

Software PLM är processer, metoder och verktyg för att integrera mjukvara med hårdvara. Vi hjälper våra kunder att bli bättre på att hantera mekatroniska produkter ur ett mjukvaruperspektiv genom hela livscykeln.


Nu accelererar vi på Virtual Engineering vår satsning inom området Software PLM.

Är du intresserad att hänga med på resan?
PP bild, grey2
Peter Pikosz,
Bussines Lead - Software PLM
Hör av dig!

Genom Software PLM kan vi hjälpa till med:

  • Processer, metoder och verktyg för att få en gemensam produktvy för hela företaget.
  • Kravställning på PLM/PDM/SW- verktyg för att klara en integrerad produktstruktur.
  • Optimera verktygskedjan och definiera interface för hantering av mjukvara i produktstrukturen.
Vi är Virtual Engineering, vi kan PLM och vi är riktigt duktiga på processtyrd utvecklingsmetodik. Vår erfarenhet säger att man ska försöka utnyttja de bästa processerna och verktygen som finns för att utveckla hårdvara respektive mjukvara. Men förr eller senare ska produkten integreras i en produktstruktur, annars blir det väldigt svårt att hantera produkten i fabrik och på eftermarknaden med stora risker som följd.
Vi öppnar nu upp för vår lite mjukare sida där vi genom vår erfarenhet vill hjälpa till att skapa en effektiv hantering av mjukvara som en integrerad del av produkten, där vår expertkunskap hjälper företag med hela livscykeln, vi kallar det Software PLM.