Life Science PLM

Inom sektorerna Life Science och Medical Devices gör arbetet med regulatorisk efterlevnad redan idag anspråk på stora mängder tid och resurser. I samband med EUs aktuella Medical Device Regulation kommer ännu hårdare krav ställas på kvalitetshantering i syfte att säkerställa kravuppfyllnad.

Verktygen och processerna inom PLM kan underlätta arbetet med kvalitetsledningssystem dramatiskt, bland annat genom att integrera produkt- och processinformationen, beslutsfattandet och historiken. PLM-arbetet utgör ett pålitligt stöd i digitaliseringen av klinisk data och lägger en solid grund för regulatorisk compliance.

  • Vi kan erbjuda ett brett spektra av tjänster och lösningar inom PLM till stöd för regulatoriska compliance-processer inom såväl Life Science som Medical Devices.
  • Vi har stor erfarenhet av att utveckla och implementera skräddarsydda moduler för kommersiella PLM-verktyg, till stöd för specifika områden inom den regulatoriska compliance-processen.
Regulatorisk efterlevnad har aldrig varit lättare.

Tjänster som vi erbjuder:

  • Stöd i inköpsprocess av PLM-system för Life Science
  • Förstudier och strategiutveckling för PLM inom Life Science
  • PLM IT-systemutveckling med fokus på Life Science-industrin
  • Digitalisering och effektivisering av regulatoriska processer

Kontakt

Pär Möllberg

Pär Möllberg

Affärsområde - Life Science PLM

  • es.gnireenignelautriv@grebllom.rap
  • 86 00 908-670

Vår kombinerade kunskap i våra kunders processer och PLM-system ger oss möjligheten att leverera de bästa lösningarna.

FacebookLinkedIn

Kontakta oss

12 22 02-13(0)64+es.gnireenignelautriv@ofnies.gnireenignelautriv@sreerac

Meny

© 2024 All rights reserved.