Vad är PLM?

Product Lifecycle Management är för oss en kombination av processer och IT-verktyg för att kunna hantera komplexa produkter under hela deras livscykel.

För oss består dessa produkter av mjukvara, hårdvara och elektronik – samt de funktioner och tjänster som de kan kopplas till.

En produkts livscykel påbörjas vid första idén eller skissen, och löper hela vägen tills den skrotas. Under sin livscykel kan produkten utvecklas, uppdateras och ändra innehåll. Allt måste spåras och stöttas av effektiva verktyg, byggda utifrån användarnas och företagets behov.

Olika faser av produktens livscykel fordrar olika informationssystem för att stötta ett effektivt arbetssätt. Systemen måste kunna hantera krav, funktioner, komponenter, artiklar och dokument på ett strukturerat sätt, samt kunna tillämpa konfigurationslogik på dessa strukturer – längs hela livscykeln.

Det är för oss självklart att dessa verktyg ska kunna samverka effektivt i ett IT-landskap genom informationsutbyten i hela verktygskedjan. Effektivitet uppstår när processen, verktygskedjan och användaren samverkar i harmoni. Därför är det viktigt för varje företag att anpassa sin PLM-lösning utifrån såväl sina produkter och affärsmodeller som användare och processer.

PLM – när det är rätt implementerat – ger rätt information till rätt användare vid rätt tidpunkt.

Vår kombinerade kunskap i våra kunders processer och PLM-system ger oss möjligheten att leverera de bästa lösningarna.

FacebookLinkedIn

Kontakta oss

12 22 02-13(0)64+es.gnireenignelautriv@ofnies.gnireenignelautriv@sreerac

Meny

© 2024 All rights reserved.